دوشنبه 1 مرداد 1403
 
 

شناخت کسب و کار در صنعت آهن اسفنجی

تاریخچه‌ی احیا مستقیم به روش میدرکس

در ایران احداث کارخانجات تولید آهن اسفنجی به دهه 50 و 60 هجری شمسی در فولاد خوزستان برمیگردد.

کاربرد ، روش تولید و فرآیند تولید

آمار تولید آهن اسفنجی در ایران و جهان

سهم ایران از جهان

سهم ایران از منطقه

جهان

منطقه - خاور میانه

ایران

 

%15

%52

70,900

19,764

10,368

2011

%16

%53

70,937

21,776

11,582

2012

%21

%57

67,745

25,216

14,458

2013

منبع : World Steel Association

جایگاه محصول در زنجیره ارزش

جایگاه محصول در زنجیره ارزش

مزایای آهن اسفنجی نسبت به قراضه