دوشنبه 1 مرداد 1403
 
 

محصولات جانبی

نرمه آهن اسفنجی DRI Fine:

نرمه آهن اسفنجی که پس از سرند محصول آهن اسفنجی با اندازه‌های کمتر از 6 میلیمتر جدا می‌شود و در صنایعی مانند تولید لنت خودرو کاربرد دارد.

نرمه آهن اسفنجی

 

نرمه گندله  Pellet Fine:

ریز دانه­‌های گندله پس از سرند با اندازه­‌ی کمتر از 6 میلیمتر جدا شده که پس از آسیاب می‌تواند در کنسانتره سنگ آهن برای تولید گندله اضافه و بازیافت گردد.

نرمه گندله

 

لجن آهن اسفنجی DRI Sludge:

ریز دانه‌های آهن اسفنجی که پس از برخورد با گاز‌های احیایی شسته و به حوضچه‌های جمع‌آوری ذرات انتقال و رسوب یافته‌اند پس از تخلیه در فضای انبار آب همراه آن تبخیر و برای مخلوط با سایر بار‌های فلزی جهت تولید گندله و یا آگلومره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لجن آهن اسفنجی