دوشنبه 1 مرداد 1403
 
 

مزایده فروش آهن اسفنجی صادراتی

احتراما مزایده فروش صادراتی آهن اسفنجی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به پیوست ارائه میگردد.

دانلود فایل ضمیمه